การให้ความสำคัญด้านคุณค่าและประโยชน์ของการเล่นกีฬาเบสบอล

การสื่อสารเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการแข่งกีฬาเบสบอล

โยคะ Yoga Samui สมาธิสำหรับผู้เริ่มต้น

เมื่อเร็ว ๆ นี้มีการเอะอะกับผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะเป็นครูสอน Yoga Samui แต่ลองดูตัวแปรบางตัวที่ควรพิจารณาหากคุณต้องการสอนโยคะ พิจารณาคำถามต่อไปนี้ “จากทั้งสองด้านของการอภิปรายด้าน คุณมีเชื้อสายโยคะที่ถูกต้องหรือไม่? นี่เป็นสิ่งที่น่าสนใจเพราะสิ่งที่แน่นอนคือเชื้อสายโยคะที่ถูกต้อง มีหลายรูปแบบของโยคะและหลายรูปแบบย่อยของรูปแบบโยคะเหล่านั้น โดยทั่วไปแล้วคุณควรรู้ว่าใครเป็นครูสอนโยคะบ้างหรือไม่และครูของพวกเขาคือใคร

อย่างไรก็ตาม Yoga Samui เดินทางไปนอกประเทศอินเดียในหลายรูปแบบ แม้ว่าจะมีนักปรีชาญาณชาวอินเดียหลายคนที่มีชื่อเสียงซึ่งช่วยโยคะให้เติบโตไปทั่วโลก แต่ก็มีการฝึกโยคะในต่างประเทศเช่นกัน มีครูสอนโยคะที่สามารถติดตามเชื้อสายโยคะของพวกเขากลับไปหาชาวอังกฤษที่ทำงานอยู่ในอินเดีย บางส่วนของครูโยคะที่ไม่ใช่ชาวอินเดียคนแรกไม่มีการฝึกโยคะที่กว้างขวางภายใต้การแนะนำของกูรู แต่มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้น พิจารณาความคิดนี้:ถ้าคุณรู้อะไรเกี่ยวกับโยคะ แต่ฉันรู้อะไรบางอย่างเล็ก ๆ น้อย ๆ ฉันสามารถแสดงให้เห็นว่าฉันรู้อะไรน้อย นี้เกิดขึ้นกับรูปแบบของความรู้ที่ใช้ร่วมกันใด ๆ และคนที่รู้เพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับ Yoga Samui

Yoga Samui เรากำลังพิจารณาถึงจุดเริ่มต้น

ของการขยายตัวทั่วโลกของ Yoga Samui แต่ตอนนี้เราได้รับการรับรองจากครูโยคะในศตวรรษที่ 21 ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยมีรูปแบบและแนวทางที่หลากหลายสำหรับสุขภาพโดยรวม มีการสร้างและพัฒนารูปแบบใหม่ ๆ ของ ในขณะนี้ ถ้าคุณมีเชื้อสายโยคะแบบดั้งเดิมที่ยอดเยี่ยม Yoga Samui ฉันจำได้ว่าเมื่อครูโยคะแบบดั้งเดิมบางคนไม่เชื่อในกระบวนการรับรองครูโยคะ ตัวอย่างเช่นครูต้นแบบโยคะไม่มีประกาศนียบัตรครูโยคะและจะไม่กรอกข้อมูลสำหรับนักเรียนที่เป็นเวลานานซึ่งทำหน้าที่เป็น “ครูสอนโยคะแทน” ในศาสนาฮินดู

บางส่วนของสารทดแทนเหล่านี้มีประสบการณ์กว่ายี่สิบปีในการฝึก Yoga Samui และสอนการเรียนเมื่อครูต้นแบบอยู่ในวันหยุด แต่ครูครูต้นแบบยังคงไม่รับรองพวกเขา ในขณะที่การรับรองโยคะบางรายได้รับในช่วงสุดสัปดาห์ของการฝึกอบรมครูฝึกโยคะโดยผู้ที่ต้องการการรับรอง yoga samui thailand อย่างรวดเร็วสำหรับสโมสรสุขภาพ ดังนั้นใครมีสิทธิ์ที่จะเป็นครูสอน Yoga Samui ทุกคนฉันเดา แต่ร่างกายรับรองของโยคะควรติด 200 มาตรฐานการศึกษาขั้นต่ำชั่วโมงสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาของโยคะของพวกเขาฝึกอบรมครู

 

This entry was posted on Sunday, December 23rd, 2018 at 3:49pm and is filed under บริการ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.