การให้ความสำคัญด้านคุณค่าและประโยชน์ของการเล่นกีฬาเบสบอล

การสื่อสารเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการแข่งกีฬาเบสบอล

การทำงานในที่อับอากาศคับแคบครอบคลุมอะไรบ้าง

การทำงานในที่อับอากาศเป็นการเฉพาะกับการทำงานในพื้นที่จำกัด การระบุความเสี่ยงที่ตำแหน่งเหล่านี้มี และการฝึกกู้ภัยในสถานการณ์อันตราย พื้นที่จำกัดเกี่ยวข้องกับการทำงานในพื้นที่ขนาดเล็ก เช่น ท่อระบายน้ำหรือถังใต้ดิน แต่ยังรวมถึงการทำงานในพื้นที่ที่สามารถเข้าถึงได้โดยพื้นที่ขนาดเล็กเท่านั้น พื้นที่เหล่านี้มีความเสี่ยงบางประการสำหรับทีมกู้ภัยในพื้นที่จำกัด เนื่องจากพื้นที่เล็กๆ ที่พวกเขาต้องทำงาน ซึ่งหมายความว่าการฝึกอบรมและความคุ้นเคยกับขั้นตอนเป็นวิธีป้องกันเพียงอย่างเดียว การทำงานในสถานที่ขนาดเล็กและอันตรายหมายถึง

การทำงานในที่อับอากาศทำงานหลากหลายประเภท

การทำงานในที่อับอากาศหรือให้ความช่วยเหลือแก่พนักงานที่เตรียมพร้อมในการช่วยเหลือหากจำเป็น อุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดชิ้นหนึ่งที่นำมาใช้ในการฝึกกู้ภัยในอวกาศคือระบบระบายอากาศ การระบายอากาศคือชุดของท่ออ่อนที่มีปลายด้านหนึ่งอยู่ในที่โล่งและอีกด้านหนึ่งป้อนเข้าไปในอวกาศ ระบบนี้รวบรวมก๊าซและไอระเหยจากที่ทำงานและนำอากาศบริสุทธิ์เข้าสู่พื้นที่ การทำงานในที่อับอากาศกับบุคคลที่ทำงานในพื้นที่ขนาดเล็กเพื่อวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือ หากมีสิ่งใดเกิดขึ้น พนักงานสแตนด์บายสามารถใช้สายช่วยชีวิตเพื่อดึงผู้ปฏิบัติงานขึ้นสู่ความปลอดภัยได้

สายไฟนี้จะเชื่อมต่อกับสายรัดนิรภัยที่ออกแบบมาโดยเฉพาะซึ่งพันรอบเท้า ข้อมือ หรือสายรัดนิรภัยที่ออกแบบมาเป็นพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน การทำงานในที่อับอากาศอื่นๆ เช่น ชุดคลุมเฉพาะอุตสาหกรรม หมวกนิรภัย และถุงมือ ก็มักจะสวมใส่เช่นกัน สุดท้ายนี้ อุปกรณ์ทดสอบอากาศและเครื่องช่วยหายใจ การทำงานในที่อับอากาศก็มีความจำเป็นเช่นกัน เพื่อให้แน่ใจว่าอากาศนั้นปลอดภัยเพียงพอสำหรับทีมกู้ภัยในพื้นที่จำกัดที่จะเข้าไปได้

 

This entry was posted on Sunday, October 9th, 2022 at 3:06pm and is filed under บริการ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.