การให้ความสำคัญด้านคุณค่าและประโยชน์ของการเล่นกีฬาเบสบอล

การสื่อสารเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการแข่งกีฬาเบสบอล

Archive for the ‘Tank Cleaning’ Category

Tank Cleaning การทำความสะอาดถังที่มีประสิทธิภาพ

Comments Off on Tank Cleaning การทำความสะอาดถังที่มีประสิทธิภาพ

February 12th, 2019 Posted 3:25pm

Tank Cleaning และเรือมักเป็นแหล่งที่มองข้ามความไร้ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ในฐานะที่เป็น กระบวนการที่ไม่โดดเด่น ไม่ใช่แกนหลักค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาดที่แท้จริงมักถูกมองข้าม อย่างไรก็ตามด้วยความคิดบางอย่างการเพิ่มประสิทธิภาพอย่างมีนัยสำคัญสามารถทำได้ Tank Cleaning ตามที่เห็นประสิทธิภาพเหล่านี้มาจากการรวมกันขององค์ประกอบหลัก 4 ประการของกระบวนการทำความสะอาดเช่นเวลาการกระทำเชิงกลความร้อนและการกระทำทางเคมี จุดเน้นของบทความนี้คือวิธีการชนะอย่างรวดเร็วสามารถทำได้โดยการปรับปรุงองค์ประกอบการกระทำเชิงกลของส่วนผสมการทำความสะอาด

แอปพลิเคชัน Tank Cleaning การทำความสะอาดใด ๆ

  • มีสี่องค์ประกอบที่มีผลต่อการทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพ
  • การทำความสะอาดที่ยาวนานยิ่งขึ้นหากทำการทำความสะอาดที่มากขึ้น
  • นี่คือผลกระทบการละลายของน้ำยาทำความสะอาดสารเคมีรวมถึงน้ำ
  • นี่คือการกระทำทางกายภาพของสเปรย์ทำความสะอาดเพื่อกำจัดสิ่งตกค้าง
  • โดยทั่วไปน้ำยาทำความสะอาดที่ร้อนกว่าจะทำการทำความสะอาดได้ดีกว่า

การเพิ่มองค์ประกอบใด ๆ ใน 4 เหล่านี้

Tank Cleaning จะช่วยปรับปรุงการทำความสะอาดโดยรวม แต่จะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายของแต่ละองค์ประกอบเหล่านี้จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการใช้งานและอาจมีข้อ จำกัด อื่น ๆ ตัวอย่างเช่นในการแปรรูปอาหารจะมีข้อ จำกัด เกี่ยวกับประเภทของสารเคมีที่สามารถใช้ได้ Tank Cleaning เป็นกุญแจสำคัญในการทำความสะอาดที่มีประสิทธิภาพ การเพิ่มประสิทธิภาพการผสมผสานองค์ประกอบคือกระบวนการเพิ่มองค์ประกอบหนึ่งของส่วนผสมที่มีต้นทุนต่ำกว่า เช่นการกระทำเชิงกล Tank Cleaning เพื่อให้องค์ประกอบอื่นที่มีต้นทุนสูงขึ้น สามารถลดลงได้ พลังการทำความสะอาดสุทธิจะยังคงเหมือนเดิม แต่ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำความสะอาดจะลดลง

ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นอย่างแท้จริงในขณะที่ประสิทธิภาพโดยรวมสามารถรับได้โดยการกำหนดค่าการสนับสนุนจากแต่ละองค์ประกอบใหม่จะเป็นประโยชน์อย่างชัดเจนในการพยายามเพิ่มประสิทธิภาพในแต่ละองค์ประกอบ ตัวอย่างเช่นหากพบวิธีการให้ความร้อนที่ถูกกว่าองค์ประกอบนี้ในสิทธิ์ของตนเองจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น

อย่างไรก็ตามการได้รับแน่นอนในองค์ประกอบหนึ่งอาจใช้ประโยชน์ได้ดีขึ้นโดยการลดการมีส่วนร่วมจากอีกองค์ประกอบที่มีราคาแพงกว่า Tank Cleaning ตัวอย่างเช่นหากพบวิธีการให้ความร้อนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นความร้อนทั้งสองจะสามารถคงไว้ที่ระดับปัจจุบันสำหรับต้นทุนที่ต่ำกว่าหรือความร้อนอาจเพิ่มขึ้นสำหรับค่าใช้จ่ายเดียวกัน Tank Cleaning หากความร้อนเพิ่มขึ้นอาจลดเวลาได้ในขณะที่ยังคงพลังการทำความสะอาดโดยรวมอยู่ในระดับเดียวกัน หากค่าเสียโอกาสในการประหยัดโดยการลดเวลาในการทำความสะอาดจะยิ่งใหญ่กว่าการประหยัดจากการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำความร้อน

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.qualitechplc.com/service-category.php?id=fbea31c7083ef34d19f4b946b94b60560c709e34