การให้ความสำคัญด้านคุณค่าและประโยชน์ของการเล่นกีฬาเบสบอล

การสื่อสารเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการแข่งกีฬาเบสบอล

Posts Tagged ‘วงการกีฬา’

กีฬาเบสบอลเป็นกิจกรรมที่เลือกสรรให้ใช้เป็นสื่อของการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา

Comments Off on กีฬาเบสบอลเป็นกิจกรรมที่เลือกสรรให้ใช้เป็นสื่อของการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา

April 4th, 2014 Posted 4:49pm

ธรรมชาติของการดูกีฬา ถ้าไม่รู้กฏ ก็ดูไม่รู้เรื่อง ถึงพอรู้เรื่องก็ไม่สนุก เพราะไม่สามารถคาดเดาและลุ้นไปกับกีฬานั้นๆได้ เหมือนเวลาคุณไปดูคอนเสิร์ต ถ้าเพลงที่ศิลปินเล่น คุณไม่เคยฟังมาก่อนไม่ว่าจะเล่นได้มันส์แค่ไหน คุณก็ทำได้เพียงโยกไปตามจังหวะ แต่ถ้าศิลปินเล่นเพลงที่คุณร้องตามได้ คุณจะทั้งร้อง ทั้งเต้น ปลดปล่อยอารมณ์ได้เต็มที่ จนคุณบอกได้ว่าวงนี้เล่นมันส์สุดยอด การดูกีฬาก็เช่นกัน ถ้ารู้กฏ กติกา มารยาท แม้เพียงเบื้องต้นหรือรู้ลึก รู้จริง ก็สามารถเพิ่มสีสันความสนุกสนาน สามารถอ่านเกม คาดเดาและรับชมกีฬาที่คุณรักได้อย่างเต็มอรรถรส

เบสบอล ฟังชื่อแล้วคนที่ไม่ได้อยู่ในวงการกีฬาคงไม่รู้จักและคงคิดว่าในเมืองไทยไม่น่าจะมีกีฬาประเภทนี้เล่นกันแน่ๆ แต่ในความเป็นจริงแล้วกีฬาซอฟท์บอลได้เผยแพร่เข้ามาเล่นในเมืองไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2494 โดยโรงเรียนฝึกหัดครูพลศึกษาได้จัดให้มีการเรียนการสอนซอฟท์บอลขึ้น โดยมีชาวอเมริกันชื่อ Ralph Johnson เป็น อาจารย์ผู้สอน กีฬาเบสบอลเป็นกิจกรรมพลศึกษาที่เลือกสรรให้ใช้เป็นสื่อของการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา มีความมุ่งหมายที่จะพัฒนาผู้เรียนทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม

กีฬาเบสบอลและซอฟท์บอล

เป็นกีฬาที่มีพื้นฐานการเล่นใกล้เคียงกันมาก เนื่องจากซอฟท์บอลเป็นกีฬาที่พัฒนามาจากเบสบอลเพื่อให้สามารถเล่นได้ในพื้นที่ที่เล็กลง และมีความรุนแรงน้อยกว่าซึ่งนักกีฬาสองประเภทนี้หากเล่นอย่างใดอย่างหนึ่งมักจะสามารถเล่นอีกอย่างหนึ่งได้ด้วย นักกีฬาโดยส่วนมากมักจะเริ่มเล่นกันที่กีฬาซอฟท์บอลก่อนแล้วค่อยเริ่มไปเล่นเบสบอลต่อไป ดังนั้นเนื่องจากวิธีในการเกือบจะเหมือนกันหมดมากกว่า 90%


คุณค่าและประโยชน์ด้านร่างกาย

– เสริมสร้างสมรรถภาพด้านร่างกาย
– เสริมสร้างความแคล่วคล่องว่องไว ความอ่อนตัว ความอดทน และพลัง
– ช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโต เนื่องจากระบบโครงกระดูกพัฒนาการได้ดี
– เสริมสร้างระบบการประสานงานระหว่างกล้ามเนื้อกับประสาทสัมผัสส่วนต่างๆ
– พัฒนาและช่วยให้ระบบต่าง ๆ ในร่างกายทำงานได้ดีขึ้น
– ช่วยให้เซลล์ต่าง ๆ ของเนื้อเยื่อทำงานได้ดีขึ้น
– เสริมสร้างบุคลิกภาพให้เป็นผู้สง่างามสมส่วน
– รู้จักตั้งรับและป้องกันหลบหลีกคู่ต่อสู้ช่วยให้เกิดปฏิภาณไหวพริบ เป็นการฝึกการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

คุณค่าและประโยชน์ด้านจิตใจและอารมณ์

– มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
– การเป็นผู้เสียสละให้ส่วนรวม
– ช่วยให้เป็นบุคคลที่มีจิตใจหนักแน่น
– ช่วยให้เกิดความมั่นใจในตนเองและกล้าตัดสินใจ
– ช่วยให้เกิดการตัดสินใจที่ฉับพลันในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
– ช่วยให้เกิดการยอมรับในตัวผู้อื่น
– ช่วยทำให้จิตใจและอารมณ์สุขุมเยือกเย็น และมีความรอบคอบดียิ่งขึ้น
– เป็นการพักผ่อนระบายความเครียด เกิดความสนุกสาน เพลิดเพลิน