การให้ความสำคัญด้านคุณค่าและประโยชน์ของการเล่นกีฬาเบสบอล

การสื่อสารเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการแข่งกีฬาเบสบอล

โปรแกรมบัญชีในเชิงธุรกิจนั้นดีอย่างไร

โปรแกรมบัญชีเจ้าของร้านอาหารอิสระมักจะทำบัญชีของตนเองโปรแกรมบัญชีแม้ว่าพวกเขาจะจ้างนักบัญชีมืออาชีพเมื่อสิ้นปีโปรแกรมบัญชีพวกเขาอาจประหยัดเงินได้มากด้วยการจัดการงานประจำสัปดาห์ด้วยตนเองการตั้งค่าผังบัญชีให้เหมาะสมกับความต้องการของร้านอาหารโดยทั่วไปจำเป็นต้องมีการปรับแต่งตัวเลือกเริ่มต้นของโปรแกรมบัญชีใดๆ การเลือกบัญชีการขายและต้นทุนสินค้าในระบบส่วนใหญ่ไม่ได้จัดเตรียมการแยกประเภทอาหารและเครื่องดื่มที่จำเป็น

แม้แต่โปรแกรมบัญชีชั้นนำสำหรับธุรกิจ

ขนาดเล็กโปรแกรมบัญชีแม้ว่าจะมีการเลือกเริ่มต้นสำหรับร้านอาหารแต่ก็ไม่สามารถให้บัญชีทั้งหมดที่เจ้าของร้านอาหารส่วนใหญ่ต้องการได้นอกจากนี้โปรแกรมบัญชีบัญชีค่าใช้จ่ายจำนวนมากที่เพิ่มเข้ามานั้นไม่ค่อยได้ใช้ ทำให้เกิดความสับสนระหว่างการป้อนข้อมูลโปรแกรมบัญชีและไม่ช่วยในเรื่องภาพรวมของการเงินของธุรกิจสมาคมร้านอาหารแห่งชาติจัดพิมพ์หนังสือชื่อหนังสือเล่มนี้ให้คำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปกับอุตสาหกรรมร้านอาหารหนังสือเล่มนี้มีผังบัญชีตัวอย่าง

โปรแกรมบัญชีแต่สังเกตว่ารหัสที่ใช้ในที่นี้ไม่ใช่วิธีเดียวในการจำแนกประเภทบัญชีชี้ให้เห็นว่าร้านอาหารส่วนใหญ่จะไม่ใช้หมวดหมู่ทั้งหมดที่ระบุไว้โปรแกรมบัญชีและยังขาดการแยกประเภทสินค้าคงคลังและค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากอาหารและเครื่องดื่อย่างเห็นได้ชัดเจ้าของร้านอาหารจำนวนมากต้องการแยกหมวดหมู่เหล่านี้ออกเพื่อรวมหมวดหมู่ย่อย เช่นเนื้อสัตว์อาหารทะเลและผลิตและอาจรวมถึงเบียร์และไวน์สำหรับหมวดหมู่เครื่องดื่ม

ในขณะที่หลายโปรแกรมบัญชีไม่จำเป็น

ต้องใช้หมายเลขบัญชีโปรแกรมบัญชสำเร็จรูปแต่หนังสือชมรมฯ ระบุว่าต้องใช้ระบบเลขบัญชีบางประเภท หากโปรแกรมของคุณไม่แสดงหมายเลขโปรแกรมบัญชีควรมีตัวเลือกบนหน้าจอตั้งค่าเพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัตินั้นโดยทั่วไประบบการนับเลขบัญชีใด ๆ จะถูกจัดกลุ่มเพื่อให้บัญชีประเภทใดประเภทหนึ่งอยู่ในช่วงตัวเลขที่ระบุ

  • ตัวอย่างเช่นโปรแกรมบัญชีสินทรัพย์อาจอยู่ในช่วงและบัญชีรายได้ในช่วง ในระบบที่มีบัญชีรายละเอียดจำนวนมากโปรแกรมบัญชีอาจมีการใช้ตัวเลขโปรแกรมบัญชีหลักเพื่อให้มีหมวดหมู่ย่อย
  • มากขึ้นโปรแกรมบัญชีแต่นั่นแทบไม่มีความจำเป็นสำหรับร้านอาหารเล็กๆการใส่ส่วนลดลงในหมวดรายได้หมายความว่าบัญชีนี้จะเป็นบัญชีที่โปรแกรมบัญชีที่ประเภทการขายส่วนใหญ่จะมียอดเครดิต ส่วนลดมักจะมียอดเดบิตโปรแกรมบัญชี

บัญชีต้นทุนสินค้าบัญชีต้นทุนสินค้าหรือที่เรียกว่าต้นทุนขายหรือต้นทุนขายเป็นตัวแทนของการซื้ออาหารและเครื่องดื่มเพื่อจัดหาอาหาร ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการขายอาจรวมอยู่ด้วย เช่น ค่าธรรมเนียมการค้าหรือถ้วยและผ้าเช็ดปากที่บริโภคได้ตัวเลขที่ใช้ในที่นี้ยังให้ความสอดคล้องกันในทุกบัญชี เนื่องจากตัวเลขสุดท้ายของแต่ละหมวดหมู่จะเหมือนกับตัวเลขโปรแกรมบัญชีในบัญชีสินค้าคงคลังที่เกี่ยวข้อง เพิ่มเติม https://www.smlsoft.com

This entry was posted on Friday, September 3rd, 2021 at 12:29am and is filed under บริการ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.